หมวด: ตัวอย่างงานลูกค้าส่ง
ตัวอย่างงานลูกค้า สมุดโน๊ตปกหนัง ขนาด A5
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
ออเดอร์ สมุดหนังทำมือ ขนาดA5 สีแดง
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
Pencil Case กระเป๋าดินสอ ปากกา
ราคา 300.00 บาท
จำนวน
PRE ORDER สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
ตัวอย่างออเดอร์ลูกค้า 300 เล่ม
ราคา 280.00 บาท
จำนวน
ตัวอย่างออเดอร์ลูกค้า 200 เล่ม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราคา 0.00 บาท
จำนวน
ตัวอย่างงานลูกค้าปลีก
ราคา 230.00 บาท
จำนวน
พวงกุญแจ ของชำร่วยงานแต่งงาน
ราคา 25.00 บาท
จำนวน
ออเดอร์ บริษัท ศูนย์พัฒนาบุคคากร บำรุงราษฏร์ จำกัด
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน
Pre Order บริษัท นอร์ตัน (ประเทศไทย) จำกัด
ราคา ไม่ระบุราคา บาท
จำนวน